Index // People Projects Recent Publications Events & Symposia
_SECTIONS:
Dissecting microscope. Attributed to Mitsdörffer, Berlin; after Johann Nathanael Lieberkühn (German, 1711-56). About 1750, brass and glass, 51 x 28 x 21 cm; London, Science Museum
Rodney Graham, ‘Images qui succèdent à la contemplation d'objets d'un grand éclat ou même d'objets bien éclaires’, 1989 (brass, coloured plexiglas & original Plateau dissertation) Private Collection / Photo © Studio Rodney Graham
symposium: THE OPTICS OF ART

English: see below

 

DE OPTIEK VAN DE KUNST

 

De werking van het oog fascineert vanouds zowel kunstenaars als wetenschappers. Niet alleen media-artiesten maar ook theatermakers en choreografen experimenteren graag met verschillende mogelijkheden van optische techniek, waarneming en beweging. Vaak zoeken ze daarbij de grenzen van visuele perceptie op door te experimenteren met optische instrumenten, licht en duisternis, anamorfosen en visuele illusies. Op die manier onderzoeken ze de manieren waarop we kijken. Niet zelden komen ze tot verrassende empirische inzichten die complementair blijken met bevindingen van exacte wetenschappers. Anders beschouwd zijn optische instrumenten tevens objecten waarin wetenschappelijke en esthetische opvattingen elkaar snijden en overlappen. De optiek van de kunst wil hedendaagse kunstenaars en wetenschappers rond dit gegeven met elkaar in dialoog brengen.

 

Aanleiding van dit mini-symposium is Het Plateau Effect, de eerste tentoonstelling van Cœur Volant, Pltaform voor het Bewegende Beeld, in het kader van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. Dat wil hiermee op haar veertigste verjaardag de historische referentie voor haar Plateau-prijzen opnieuw in herinnering brengen. Wie hem kent, associeert zijn naam met de uitvinding van het principe van het bewegende beeld. Joseph Plateau wordt nog altijd het meeste geciteerd dankzij het demonstratie-toestel, waarmee hij door geanimeerde tekeningen het principe van de optische illusie aantoonde. Maar de Gentse wetenschapper heeft nog heel wat meer baanbrekende experimenten op zijn palmares. Tien verrassende installaties tonen de actualiteit aan van Joseph Plateau als visionaire wetenschapper.

 

In zijn jonge jaren hield Plateau zich bovendien ook bezig met zogenoemde physique amusante of salonfysica. Hij bouwde zelf verschillende demonstratie-instrumenten, organiseerde kleine séances en verbaasde zijn publiek met de originaliteit van zijn proeven. Kunst, wetenschap en performance blijken historisch beschouwd vaak nauw met elkaar verweven. Via een gecombineerde lens van performance en wetenschap zoomt het symposium in op oude en nieuwe technieken van waarnemen. Het wil Plateaus onderzoek in het gebied van de fysiologische optica in een breder verband plaatsen door de relatie met media- theater- en wetenschapsgeschiedenis te verkennen.


THE OPTICS OF ART

 

The workings of the eye have held an age-old fascination for both artists and scientists. Recently, media artists as well as theatre makers and choreographers like to experiment with the different potentialities of optical technology, perception and movement. Often they explore the limits of visual perception by experimenting with optical instruments, light and darkness, anamorphosis and visual illusions, thereby examining the way we perceive. They regularly develop surprising empirical insights that prove complementary with findings in the natural sciences. Moreover, optical instruments are objects in which scientific and aesthetic approaches intersect and overlap. The Optics of Art aims to start a dialogue between these contemporary artists and scientists.

 

The first exhibition of Coeur Volant, House for the Moving Image, PLATEAU EFFECT, which is being organized in the framework of the Flanders International Film Festival in Ghent, will provide the opportunity for this mini-symposium. On the occasion of its fortieth birthday, the festival wants to commemorate the historical figure behind its Plateau prizes. Those who know him associate his name with the invention of the principle of the moving image. Joseph Plateau is especially known for his so-called demonstration apparatus, with which he exhibited the principle of optical illusion, by means of animated drawings. However, the scholar has a lot more pioneering experiments on his record. Ten surprising installations show the actuality of Joseph Plateau as a visionary scientist.

 

The young Plateau also amused himself with so-called physique amusante or salon physics. He built several demonstration instruments, organized small séances and surprised his audience with the originality of his experiments. From a historical viewpoint, art, science and performance often prove to be closely intertwined. Through a combined lens of performance and science, the symposium zooms in on old and new techniques of observation. It aims to situate Plateau’s research in the field of physiological optics in a broader context by exploring the relationship between the history of media, theatre and science.

 

Built and designed by indianen.