Index // People Projects Recent Publications Events & Symposia
_SECTIONS:
Dissecting microscope. Attributed to Mitsdörffer, Berlin; after Johann Nathanael Lieberkühn (German, 1711-56). About 1750, brass and glass, 51 x 28 x 21 cm; London, Science Museum
Rodney Graham, ‘Images qui succèdent à la contemplation d'objets d'un grand éclat ou même d'objets bien éclaires’, 1989 (brass, coloured plexiglas & original Plateau dissertation) Private Collection / Photo © Studio Rodney Graham
symposium: THE OPTICS OF ART

 

Floris de Lange (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Centre for Cognitive Neuroimaging - Radboud Universiteit Nijmegen)

 

Floris de Lange doet onderzoek naar visuele waarneming en motorische verbeelding. Hij won daarvoor de Heineken Young Scientists Award voor cognitiewetenschap en recent ook Amerikaanse James S. McDonnell Foundation. Hij zal de subsidie gebruiken voor zijn onderzoek naar de rol van verwachtingen bij waarneming en bij besluitvorming. Welke signalen krijgen de hersenen en waar komen die vandaan? Hoe communiceren de verschillende hersendelen met elkaar en hoe beïnvloedt dat onze waarneming en besluitvorming. Om dat te kunnen onderzoeken maakt De Lange gebruik van verschillende neuro-imaging-methoden in gezonde proefpersonen.

 

Benjamin Vandewalle (choreograaf) 

 

Choreograaf Benjamin Vandewalle is gefascineerd door alles wat met waarneming te maken heeft. Ook in Point of View, zijn jongste installatievoorstelling, wil hij onze vertrouwde manier van kijken doorbreken. Wat gebeurt er wanneer we beweging waarnemen vanuit verschillende invalshoeken tegelijk? In een choreografie van dansers, camera's en projectie ontstaat een bezwerende feedbackloop die onze klassieke blik op een dansvoorstelling volledig openplooit. Als parallelle werelden verstrengelen echte en virtuele lichamen zich tot een universum vol paradoxen. Bestaat er wel een eenduidige werkelijkheid als elke waarneming persoonlijk wordt ingevuld? Benjamin Vandewalle studeerde in 2006 af aan P.A.R.T.S. en werkte sindsdien als choreograaf en als danser, onder meer bij Tuur Marinus/Busy Rocks. 

 

Marnix Rummens (dramaturg) 

 

Marnix Rummens studied History of the Arts and Performance Studies at the University of Ghent, Belgium. He worked as an arts mediator for the Museum of Contemporary Art in Antwerp (M_HKA) and the Kunstenfestivaldesarts in Brussels. As a dramaturg he collaborates with artists such as Benjamin Vandewalle, Erki De Vries, Kosi Hidama and Leentje Vandenbussche. As a critic he writes for the Flemish Theatre Institute (VTi) and UrbanMag. 

 

Katrien Vanagt (Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) 

 

Katrien Vanagt promoveerde op het proefschrift De emancipatie van het oog. V.F. Plempius’ Ophthalmographia en de medische denkbeelden over het zien. Onlangs werd haar een Rubicon onderzoeksbeurs toegekend (NWO) om haar onderzoek naar medische theorieën van het zien verder te zetten aan het Huygens ING. Haar onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe de zoektocht van vroegmoderne artsen naar een overtuigend antwoord op de vraag hoe we zien tot een transformatie van de geneeskunde heeft geleid - een transformatie waarin experiment en instrument een cruciale rol spelen. Ze publiceerde verschillende artikels over vroegmoderne geneeskunde en werkt momenteel met filmmaker Sarah Vanagt aan een documentaire gebaseerd op experimenten met ogen en donkere kamers.

 

Sarah Vanagt 

 

Sarah Vanagt studeerde geschiedenis en regie. Naast films maakt ze ook video-installaties en foto's. In haar werk gaat ze regelmatig op zoek naar de verhouding tussen verleden en heden, geschiedenis en legende, het gesproken woord enerzijds en het tactiele en het onuitspreekbare anderzijds.

 

Maaike Bleeker (Universiteit Utrecht, Media & Culture Studies) 

 

Maaike Bleeker is dramaturg, publiciste en hoogleraar Theater­ en danswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Artikelen van haar hand zijn verschenen in diverse nationale en internationale tijdschriften en in een groot aantal boeken. Als onderdeel van haar Veni­onderzoeksproject (NWO) See Me, Feel Me, Think Me: The Body of Semiotics organiseerde zij in 2006 de conferentie Anatomical Theatre Revisited waarin de wisselwerking tussen anatomische wetenschappen, performance en spektakelcultuur belicht werd. Met Camillo 2.0, de wereldconferentie van Performance Studies international georganiseerd door Bleeker in 2011 (Utrecht University) exploreerde ze de relatie tussen theater, wetenschap en moderniteit vanuit het perspectief van het historische Memory Theatre. In haar meest recente werk onderzoekt Bleeker de kruisingen tussen natuurwetenschappen en performance studies. Zij is mede­uitgever van Theater Topics. Onlangs verscheen haar boek Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre en Visuality in the Theatre. The Locus of Looking (2008).

 

Built and designed by indianen.