Index // People Projects Recent Publications Events & Symposia
_SECTIONS:
Tullio Crali, Incuneandosi nell'abitato, 1939
colloquium: DIGGIN THE FUTURE

THEME

 

Aan het begin van het nieuwe millennium lijkt onze cultuur zich op een breukvlak te bevinden tussen een uitgeput verleden en een onduidelijke toekomst. Dit spanningsveld dwingt de hedendaagse kunst op zoek te gaan naar nieuwe toekomstbeelden. Zijn ensceneringen van mogelijke werelden vandaag nog denkbaar? Is het futurisme als avant-garde stroming nu, of heeft het zijn tijd gehad?

 

Vertrekpunt van Diggin’ the Future is de vaststelling dat de hedendaagse context van gedecentraliseerde, globale netwerkculturen en -economieën aanleiding geeft tot de ontwikkeling van artistieke praktijken waaruit zich toekomstverbeeldingen laten destilleren die, in tegenstelling tot het futurisme van honderd jaar geleden, niet gekenmerkt worden door een ideologisch gedeeld project. De
toekomstvisioenen, of ‘futurismes’, zoals die tot stand komen in de schoot van de hedendaagse media- en performancekunst scheppen bijgevolg een uitgesproken heterogeen beeld van morgen. Er is immers geen sprake meer van een collectief gedeeld heden. Diggin’ the Future wil licht werpen op toekomstdenken en de artistieke verbeelding ervan binnen ons huidig tijdsgewricht. Daarnaast wil het de dialoog aangaan met de actuele kunstpraktijk. De studiedag zit dan ook ingebed in Performatik, een performancefestival over futurisme, georganiseerd door het Kaaitheater.

 

 

AIM

 

 

Diggin’ the Future wil aan de hand van lezingen en panelgesprekken nagaan hoe de gewijzigde culturele, economische en politieke condities een veranderd toekomstdenken genereren, en hoe dit denken geïncorporeerd wordt binnen de hedendaagse performance- en mediakunst. De studiedag focust expliciet op de impact van actuele geopolitieke verschuivingen op het verbeelden van de toekomst vandaag. We kiezen met Diggin’the future m.a.w. voor een hedendaags perspectief op de toekomst. De onderliggende visie bestaat er namelijk in dat kunst een zowel experimentele als kritische verkenning biedt van wat door nieuwe technologische ontwikkelingen denkbaar wordt in de
samenleving van morgen.

 

De lezingenreeks biedt bijgevolg een forum voor de presentatie van diverse artistieke praktijken gaande van internetactivisme, network-art, retrofuturisme, digital performances, immersieve technologieën tot virtuele werelden als Second Life waarin onze toekomst voorafgespiegeld lijkt. Tegelijk wil het deze futuristische artistieke praktijken binnen zijn brede maatschappelijk context plaatsen. Het internationale perspectief is daarbij vanzelfsprekend, met sprekers uit verschillende contexten zoals Beijing, Ljubljana en Newcastle - drie uiteenlopende culturen die op de bijeenkomst als graadmeter van de artistieke toekomst fungeren.

 

Met een studiedag over de toekomst is de afwezigheid van China haast ondenkbaar. Het ritme en tempo waarmee deze opkomende natie haar toekomst lijkt in te halen belichaamt als het ware de ontwikkelingen op globale schaal. Een interventie met Chinese experts over ‘instant future’, een term als aanduiding voor een culturele context waarin heden en toekomst samenvallen, zou een scharniergegeven zijn van deze studiedag. De samenwerking met Chinese experts werd in Beijing met het oog op deze studiedag door Kurt Vanhoutte voorbereid tijdens een werkverblijf in 2006 en 2008.

 

van en met Kurt Vanhoutte (UA) Frederik Leroy (Ugent) Elke Van Campenhout (APT), Maja Van Leemput (futurologist, VUB, Agence Futur), Hu Fang (Vitamin Creative Space, Guangzhou, China), Claudio Sinatti (Media Artist), Luca Scarlini (Theatre Historian), FOAM, Constant vzw, a.o.
 


 

Built and designed by indianen.